PESSOTTO društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i usluge, sa sjedištem u: Pula (Grad Pula - Pola), Ulica Ljudevita Posavskog 11, registrirano kod Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem Tt-19/3000-2 od 5. lipnja 2019. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 130095937

Osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 79971833759

Temeljni kapital 20.000,00 kuna, uplaćen

Direktor: Marco Pessotto

Latest entries

Loading...